Kijk- en Luisteronderzoek Omroep Venlo

Inhoud

Kijk- en Luisteronderzoek Omroep Venlo

In 2017 hebben wij voor Omroep Venlo een kijk- en luisteronderzoek uitgevoerd middels een online enquête. Mede door de prettige samenwerking en de tevredenheid vanuit de opdrachtgever, hebben we wederom in 2020 een kijk- en luisteronderzoek via dezelfde methode uitgevoerd.

Doel Samenwerking

Het doel van deze onderzoeken was om inzicht te krijgen in de kijk- en luistergewoonten van de inwoners van de gemeente Venlo. Daarnaast was het doel om kansen en bedreigingen en de sterke en zwakke punten van de organisatie in kaart te brengen.

Onze Aanpak

Wij hebben de vragenlijsten in samenspraak met de opdrachtgever opgesteld en er tevens voor gezorgd dat deze onder de betreffende populatie is verspreid. Daarnaast hebben wij doelgroepgerichte advertentiecampagnes op social media ingezet om ervoor te zorgen dat er veel inwoners uit de gemeente bereikt werden en uitgenodigd werden om deel te nemen aan het onderzoek.

Resultaat

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een totale respons van 568 personen (2017) en 758 personen (2020), waardoor de onderzoeksresultaten als betrouwbaar worden beschouwd. De resultaten uit het onderzoek hebben voor de opdrachtgever een bevestiging gegeven van de goede weg die ze hadden ingeslagen en daarnaast zijn er diverse kansen in kaart gebracht, waarop de opdrachtgever gaat inspelen.

Wil je meer informatie over ons bedrijf?

Vraag een vrijblijvend gesprek aan!

Wil je meer weten hoe wij jou kunnen helpen?

Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan!